Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 april 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 april 1863

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämma
med Fors Socken den 11 April 1863.


{§.1.}
Fors Sockens Mantalslängd för år 1863 företeddes
och lemnades utan anmärkning.

{§.2.}
Till mjöl åt Socknens fattiga, som hafva sådant
anslag, skulle användas den socknen tillhöriga säd
som finnes i fattigmagazinet.

{§.3.}
Den insamling, som inom församlingen egt rum för Finn-
lands af missvext förra året lidande innebyggare,
skulle istället få användas till understöd åt de
nödlidande Norrlänningarne, sedan man numera in-
hemtat att Finnarnes närmaste behof skall vara
afhjelpt; och beslöts i sammanhang härmed att insam-
ling åt Norrländningarne ytterligare skulle en månad
fortfara.

{§.4.}
Kommunalstämman tillstyrkte att Soldaten Lindströms Enka
i Kohlsta Soldattorp måtte af Galleenska fonden
erhålla understöd till kläder åt hennes hemmava-
rande son, så att han må kunna besöka Skolan;
och skulle denne gosse bortackorderas på annat
lämpligt ställe, så fort sådant ske kan. Anders Persson
i Kohlsta och Lars Hansson i Kohlsta skulle klädesmedlen
upbära och den för afsedda ändamålet använda.

{§.5.}
Företeddes restlängd å Sexmanssupbörden af Fattigvårds-
medel inom Fors Församling 1862, hvarå nu medgafs
följande afkortningar:

1:o {för fattigdom}
Westermarken. Arbetskarlen Gustaf Wingsberg - Rd 2:37.
Kohlsta Soldattorp. Soldaten C.U. Lindström - Rd {:37.} 2:74

[2] {för dubbel debitering}
Fors Skolhus. Arbetskarlen Jonas Ersson - Rd :37.
Fors Skolhus. Arbetskarlen Jonas Jansson - Rd {2:37} {2:74}
Summa Rmt Rd {5:48}
[Riksmynt, Riksdaler]

och skulle denna restlängd sedan aflemnas till Krono-
fogden för indrifning.

{§.6.}
En kommitté bestående af Ordföranden, Herr Baronen
D. Hermelin, Fabriksidkaren L.F. Ståhlberg och
Nämndemannen Anders Persson i Kohlsta nedsattes,
med updrag och få ändamål att söka uplysningar
om Fors Sockens och Eskilstuna Stads rättighet
i Westermarken och dessa Kommuners ömsesidiga
skyldigheter i fattigvårdsafseende, rörande derstä-
des varande bebyggare, samt för afgifvande
af förslag till ett bestämdare ordnande af dessa
angelägenheter.

/ C; Bergstedt/

Uppläst och justerad

/ D. Hermelin/
/ L; F; Ståhlberg/
/ W; A; Öhman/
/Anders Pehrsson/

Uppläst i Eskilstuna Kyrka Söndagen den 12 April 1863
af / C. A. Lönroth./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 april 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105199.

Personrelationer