Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 augusti 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 augusti 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sam-
manträde med vid Riksdagsman-
naval röstberättigade innevånare
uti Fors socken af Wester Re-
karne Härad, i socknestugan
uti Eskilstuna den 20 Augusti
1866.

Genom Kungörelse som blifvit pålyst från
predikstolen, hade undertecknad, Kommunal-
stämmans Ordförande, kallat Fors sockens
vid Riksdagsmannaval röstberättigade innevånare
att denne dag klockan 10 förmiddagen i socken-
stugan sammanträda för val af elektorer
till instundande val af Riksdagsman från
Öster och Wester Rekarne Härad till Riks-
dagens Andra Kammare; ock då detta
ärende å utsatt tid företogs upplästes
först hithörande stadganden i Riksdags-
Ordningen; hvarefter de tillstädeskomna
valmännen enhälligt förklarade sig vilja välja elek-
torer med slutna sedlar.

På detta sätt valdes till elektorer
för Fors Socken, som består af 1458 inne-
vånare, Possessionaten Claes Ulrik
Bergstedt på Lagersberg samt Nämn-
demannen Anders Persson i Kohlsta.

/C; Bergstedt:/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 augusti 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104847.

Personrelationer