Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 september 1842

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 september 1842

Anmärkning

1842. den 30 Sept: Sammankallades, Stadens tjugo
fyra Äldste, å Rådhuset, till öfverläggning
af hvilka varo närvarande följande Herrar,

Ordföranden H:r A: Möller,
Herrar, Lindeberg, Markman, Norling, Malm,
Hårdh, Landin, Norström, J: E: Zetterberg
Forssbom, Svalling, och Söderholm

S:D: Föredrogs, Handes Betjenten, Bergs ansök-
ning, att vinna Burskap såsom handlande
Bifölls

2:o Guldsmeds Gesällen Skogsborgs ansökning
såsom, mästare, och Borgare härstädes,
Bifölls

3 Handels Betjenten Ludvigs Wallqvists
Ansökning, såssom Handlande, Bifölls

Dag Som Ofvan

/Gust; Jul; Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 september 1842,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106871.

Personrelationer