Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 2 februari 1843 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 2 februari 1843 (2)

Anmärkning

1843. den 2 februarii, Sammankallade Stadens
tuigofyra Äldste, å Rådhuset, till
öfverlägning, af hvilka voro Närvarande
följande,

Ordföranden, H: A. Möller,
H:r Hårdh, Svalling, Törngren, Bomm,
Frössén, Forssbom, Söderholm, Grönstrand
Markman Winterqvist. Stålberg. och
Norling,

S:D: Föredrogs af Ordföranden, om Damm-
bygnadens fortsättande, under innevarande år
hvilkett Herrar Äldste, gemensamt beslöt, att
fortsättningen af Arbetet, vid Dammen
skulle fortgå, medelst stenars, sprängning, och
huggning, under Wintermånaderna, samt
sedermera widare fortsättas.

2. Manufacturisten P: A: Lundbergs, anhållan
om Utsyning, vid Flackersta hemman,
enligt hans Skriftliga Upgift, af
1200.[oläsligt] Gärslen
400 par öfverstör
400 par Täppstör
6 Lass ved åt Soldaten samt BackVed
åt Torparen,
Till hvilken utsyning, Herrar, Hårdh,
Svalling, och Stålberg. blefvo Valde -

3:o Updrogs till Herr Orföranden, Möller
att Anskaffa ProtoColls Utdrag- af Borgmästar Dybeck
rörande källarmästar Vogells [inrop] å Källar
rättigheten, Som han nu innehafver,.

Dag, som för skrifvet står.

/Gust. Jul; Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 2 februari 1843 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106781.

Personrelationer