Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 juni 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 juni 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 21. Juni 1865.

{§.1.}
Nämndemannen Anders Persson i Kohlsta valdes
att såsom Ombud för Fors Socken bevista
instundande Bolagsstämma med Rekarne Häraders
Lazaretts Intressenter.

{§.2.}
Possessionaten Lars Peter Ramström på Lagers-
berg valdes af stämman enhälligt till
elektor för Fors Socken, att deltaga
uti val af Riksdagsman utaf Bonde-
Ståndet till instundande Riksdag.

/C; Bergstedt:/

Samma dag upläst och justeradt

Anders /A/ Andersson i Faskunge
/C Jernbergh/

Uppläst i kyrkan d. 25 Juni 1865 af
/C. A. Lönroth./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 juni 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105353.

Personrelationer