EM VY199 - Gevärsfaktoriet

EM_VY199.jpg
Foto: AB Almquist & Cöster, Eskilstuna stadsmuseum / A/B Almqvist & Cöster, Hälsingborg
Creative Commons - Erkännande
"Eskilstuna. Utsikt från klosters kyrka.
ÄKTA FOTOGRAFI Foto & Ensamrätt: A/B Almqvist & Cöster, Helsingborg"

Historik: Slussen byggdes 1865 och slussbron byggdes 1926.

Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori År 1813 startade Carl Gustafs Stads Gevärsfaktoris verksamhet då Söderhamnsfaktoriet flyttades hit. År 1841 flyttades även Norrteljefaktoriet till Eskilstuna. Under en tid fanns en bergverkstad i Djurgårdsberget, den ersattes år 1948 med en verkstad i Kungsladugård. Gevärsfaktoriet sammanfördes år 1943 med Försvarets Fabriksverk - FFV. År 1969 flyttade verksamheten till ny fabrik i Svista. Efter sammanslagning år 1990 blev Bofors Carl Gustaf AB det nya namnet. I Gevärsfaktoriets gamla lokaler är sedan år 1979 Stadsmuseet inrymt. (Källa: Cederblad, T. Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori, 1994.)

Strömsholmen: Östra delen av Faktoriholmarna har haft många benämningar under årens lopp. Fårkättelholmen är en av dem, en gammal benämning som förtäljer om fårbete på holmen. År 1867 beslutade stadsfullmäktige att arrendera ut holmen varvid namnet åter ändrades då till Havretäppan. År 1899 uppfördes ett värdshus, vilket stängdes och revs under tidigt 1950-tal.
Under krigsåren 1940-45 stängdes Strömsholmen tillsammans med övriga faktoriholmar till förmån för rikets försvar. Hela Strömsholmen restaurerades i sin helhet tidigt 1980-tal och används idag som plats för olika typer av nöjesarrangemang. Nya träd och häckar planterades. Holmen var dock fortfarande svår att nå. Tillgängligheten och holmens värde förbättrades i samband med Hamngatans ombyggnad och en ny gångbro byggdes ungefär i samma läge som den gamla.
Källa: Wikipedia 2011-04-26

Munktells Mekaniska Verkstad, Nithammaren
Huvudbyggnaden stod klar år 1898 efter ritningar av Ferdinand Boberg, Sveriges då ledande arkitekt inom jugend. Företaget grundades år 1832 av Theofron Munktell med tillverkning av arbetsmaskiner för industri och lantbruk. År 1853 byggdes här Sveriges första lokomotiv - Förstlingen. Strax därefter påbörjades tillverkningen av lokomobiler och tröskverk. År 1932 slog företaget och J & C G Bolinders, Stockholm, sig samman.


Objekttyp

Titel

EM VY199 - Gevärsfaktoriet

Bild byline

Foto: AB Almquist & Cöster, Eskilstuna stadsmuseum

Museikod

EM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

VY199

Ämne 1

Gevärsfaktoriet

Ämne 2

Eskilstuna ån

Ämne 3

Strömsholmen

Ämne 4

Munktell

Ämne 5

Sluss

Tillkomsttid start

före 1953

Upphovsrättsinnehavare

A/B Almqvist & Cöster, Hälsingborg

Motivkategori

Stadsvy

Motiv - Land

Sverige

Motiv - Län

Södermanlands län

Motiv - Kommun

Eskilstuna stad

Motiv - Ort

Eskilstuna

Motiv - Stadsdel

Centrum

Motiv - Kvarter

Faktoriholmarna

Material 1

Papper

Källhänvisning

“EM VY199 - Gevärsfaktoriet,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/90557.