EM 35855 - RASP

EM_35855__A.jpg
Foto: Eskilstuna stadsmuseum
Creative Commons - Erkännande
EM_35855__A1.jpg
Foto: Eskilstuna stadsmuseum
Creative Commons - Erkännande
EM_35855__A2.jpg
Foto: Eskilstuna stadsmuseum
Creative Commons - Erkännande

Titel

EM 35855 - RASP

Bild byline

Foto: Eskilstuna stadsmuseum

Museikod

EM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

35855

Anmärkning

En handhuggen rasp
(Källa: Öberg, Sweden, Verkstadsfilar, katalog RF 5 1950).

Tillverkning
C.O. Öberg & CO:s AB, Västermarksgatan 38, Verktyget 4, Eskilstuna.
Fabriken grundades 1850 av bl.a. C.O. Öberg. Senare bolagiserades företaget men förblev under släktens ledning även efter det att Sandvik AB köpte upp företaget 1975. Sandvik flyttade efterhand huvuddelen av produktionen till Portugal och 1992 lades fabriken i Eskilstuna ned. Filtillverkningen var i kvalitet och omfattning jämförbar med engelska filar och under en period blev man Skandinaviens ledande tillverkare. Fil-Öbergs sysselsatte tidvis upp till 600 personer och ca 70% av produktionen gick på export. Från början till slut låg filtillverkningen på Västermarksgatan. Lokalerna disponeras idag av Mälardalens Högskola. Varumärke: Halvmåne, Pansar, Wasa.

Beskrivning
En rasp som är uppdelad i fyra olika fält med bokstäverna "V X Y Z". Längd 197 mm, bredd 38 mm och höjd 8 mm. De fyra olika fälten storlek är:
"V" - längd 49 mm, bredd 38 mm.
"X" - längd 49 mm, bredd 38 mm.
"Y" - längd 48 mm, bredd 38 mm.
"Z" - längd 51 mm, bredd 38 mm.
Bokstäverna finns på två olika ställen. En bokstav i varje fält i nedre hörnet och motsvarande bokstav i centrum av fältet. På raspens ena långsida på kanten står det stansat: "30 - 1 - 1942". Mitt på raspen finns en lapp fäst på snöre. Snöret är gulblått tvinnat och är c:a 290 mm långt. Lappen är gjord av vaxad plast och har invikta hörn på kortsidan. Snöret är fäst på lappen genom ett metallförstärkt hål med en diameter på 4 mm. Hålet finns 15 mm från långsidorna och 5 mm från kortsidan. Storleken på lappen är, längd 45 mm bredd 34 mm. På ena sidan av lappen står en handskriven text: "Tillhör lagerkontoret" och på den andra sidan finns en stämpel med en oval och texten: "C.O. ÖBERG & Co ; ESKILSTUNA". Lodrätt över vänstra delen av ovalen står texten: "SWEDEN". Raspen ingår i Hubert Elissons demonstrationsmaterial.

Hur handhuggning av filar bedrevs enligt Nordisk familjebok 1908:
Filhuggning, mek. tekn., tillverkning af filar, sker vanligen för hand, i det att den på förhand af bästa cementstål utförda och genom slipning formade stången medelst mejselhugg förses först med u n d e r g r a d och sedan med ö f v e r g r a d (den undre resp. övre raden tänder). Därvid hvilar filen på ett huggstäd, som för att skona färdighuggna sidor å filen är försedt med blybeklädnad, b l y s ä n k e. De för huggningen använda mejslarna äro 60 till 100 mm. långa med rak, konkav eller konvex egg utaf 3 till 50 mm bredd, alltefter fordringarna på graden. En skicklig filhuggare kan vid grofva och stora filar göra 70 till 90 slag i minuten och vid finare intill 240. Efter huggningen upphettas filarna för härdning till rödvärme, sedan de först öfverdragits med ett lämpligt skyddande lager (af rågmjöl och salt) för att förekomma de fina gradspetsarnas förbränning. Efter afkylning aflägsnas den under uppvärmningen uppkomna glödspånen m.m. genom borstning med sand och vatten, behandling med sandbläster eller betning i utspädd svafvelsyra, hvarpå följer hastig torkning på en uppvärmd järnhäll. De ännu varma filarna neddoppas så i bomolja [ett sämre slags olivolja], som sedan får afdrypa, hvarefter filtången ["skaftet"] utglödgas. Slutligen förpackas de i papper, som skyddar dem mot rostning.

Tillkomsttid start

efter 1931

Tillkomsttid slut

före 1992

Sakord

RASP

Klassifikation 1

Hantverk och Industri

Klassifikation 2

Järnmanufakturindustri

Antal

1

Material 1

Metall: stål

Teknik 1

Hugget

Längd (mm)

197

Bredd (mm)

38

Höjd (mm)

8

Tillverkning - Land

Sverige

Tillverkning - Län

Södermanland

Tillverkning - Kommun

Eskilstuna

Tillverkning - Ort

Eskilstuna

Källhänvisning

“EM 35855 - RASP,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/40694.