Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 3 januari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 3 januari 1893

Anmärkning

Protokoll vid Stadsfull-
mäktiges i Torshälla
sammanträden.

{Den 3 Januari 1893}

Närvarande:samtlige leda-
möter,förutom H:rr C.A.An-
dersson,S.Winqvist och F.Lind-
qvister.

{§: 1}
Att justera protokollet utsågos H:rr P.J.
Petersson och C.Höglund.

{§: 2}
Med föranledande af §:177 i protokollet för
föregående år hade undertecknad K.E.Andersson
till i dag sammankallat Stadsfullmäktige för
val af Ordförande under innevarande år. Och vid
med slutna sedlar nu företaget val utsågs en-
hälligt Fabrikören K.E.Andersson till Ordförande.

[MARG: val till Ordförande]

{§: 3}
Samtlige de frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/P Joh Petterson/
/Carl Höglund./

Offentligen uppläst den 31 Jan.1893 betyga.
/Gust,Askerblom/
/F.O.Kafvelström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 3 januari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107662.

Personrelationer