Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 21 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 21 oktober 1891

Anmärkning

den 21 Oktober 1891.


Närvarande samtliga
ledamöter förutom Herr
G.A.Kindgren och Sven
Winkvist

§.136.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar L.G.Mälberg och
L.Frigge och skulle justering ske imorgon
kl. 4 e m.

§.137.
Enligt föredragningslistan hade fullmäk-
tige att idag affatta sitt utlåtande med anledning
af i §. 134 omnämde jernvägsstyrelsens skrif-
velse af den 2 dennes.

Då emellertid man kan vänta att vid
sammanträdet imorgon inför Landshöf-
dingen skäl komma att anföras hvilka kräf-
va bemötande kunde nu icke något formelt
utlåtande uppsättas,dock beslöto Fullmäk-
tige att deras utlåtande skulle i hufvudsak
blifva i enlighet med ett af Ordföranden nu
uppläst förslag och hvari Stadsfullmäktige
förklara sig förhindrade medgifva några
undantag från förut uppsatte vilkor.

§.138.
Samtlige de frånvarandes förhinder
godkändes

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt
/L,G,Mälberg/
/L;Frigge/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 21 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107574.

Personrelationer