Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 september 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 september 1866

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Stadsfullmäkti-
ges i Thorshälla sammanträde
den 14:de September 1866.

S.D. Som till det i dag utsatta sammanträdet en-
dast 12 ledamöter kommo tillstädes, hvadan
intet sammanträde kunde hållas, så er-
höllo de närvarande mundtlig kallelse att
ånyo sammanträda tisdagen den 18:de näst-
instundande September kl.5,30 min. e.m.,
till hvilken tid de ledamöter som nu ej
voro närvarande skulle Skriftligen kallas.
Dag som ofvan.
På Stadsfullmäktiges wägnar:

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 september 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107532.

Personrelationer