Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 september 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 september 1892

Anmärkning

den 13 Sept. 1892


Närvarande samlige
ledamöter förutom Herrar
C.Höglund,Sv.Winqvist J.E.
Julin,J.J.Trollén och C.
A Nilsson samt ordinarie
Ordföranden.

§.127.
Enär förfall anmälts af Ordfö-
randen leddes förhandlingarne af vice
Ordföranden.

§.128.
Att justera dagens protokoll utså-
gos Herrar F.Lindqvister och P.E.Pettersson

§.129.
Enär Komminister G.Sjöström i
skrifvelse af 12 dennes afsagt sig det ho-
nom lemnade uppdraget att vara stadens
ombud vid den syneförrättning som skall
hållas inför Wester och Öster Rekarne
HäradsRätt vid utsatt laga syn invid Tors-
hälla qvarn Torsdagen den 15 dennes så
utsågo nu Stadsfullmäktige Herr G.Fa-
gerström att tillika med de öfrige Stadsfull-
mäktige den 9 dennes valde,vara Stadens
Ombud vid ofta omnämde syneförrätt-
ning samt tillsvidare och
skulle
utdrag af detta protokoll tjena Herr Fa-
gerström som fullmakt.

§.130
Samtlige de frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/C.A.Andersson/

Justeradt:
/F;Lindqvister/
/P,E,Pettersson/

Offentligen uppläst den 15
Sept. 1892 betyga:
/J W Lundkvist/
/C A Hedberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 september 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107524.

Personrelationer