Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1890

Anmärkning

{1890 den 8 September}

Närvarande: samtliga herrar Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr Hj. Åkerstein
Herr Th. Engström
Herr Arvid Nilsson
Herr Th. Munktell
Herr E. A. Berg

alla med godkända förfall.

{§1.}
I Herr Ordförandens frånvaro intog Herr vice Ordföranden
Ordförandeplatsen.

{§2.}
I nu föredragen skrifvelse af den 27 nästlidne Augusti an-
mälde Drätselkammaren att enligt af Drätselkammaren
infordradt taxeringsbevis Klosters sockens taxeringsnämnd
påfört Staden fastighetsbevillning för det inom nämnda
socken belägna vattenledningsverket, hvilket af Nämnden
uppskattats till 102,000 kronor, hvaremot någon in-
komstbevillning icke blifvit staden för ifrågavarande
verk påförd.

Med omnämnande att Kongl. Maj:t i liknande
fall gillat öfverklagad åtgärd att påföra annan stad
fastighetsbevillning för Stadens i angränsande
socken belägna vattenledningsverk hade Drätselkam-
maren ansett sig icke böra föreslå öfverklagande
af taxeringsåtgärden i fråga.

Stadsfullmäktige beslutade att ifrågavarande
taxeringsåtgärd icke skall öfverklagas.

[MARG: 127]

Uppläst och justeradt

/Axel Karlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 september 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107450.

Personrelationer