Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 mars 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 mars 1864

Anmärkning

Protocoll öfver sammanträde
med Stadsfullmäktige i Eskils-
tuna den 7 Mars 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herr Emanuel Svalling, som är sjuk, Herr A. Billjer,
som är förhindrad af sin Bankbefattning och Herr
C. E. Stenman, som är bortrest.

-

Sedan, vid denne dag inför Magistraten förrättad
entreprenadauktion på öfvertagandet af Stadens
Gästgifveri- och Skjutsskyldighet i tio års tid från
den 1 October 1864 till den 1 October 1874, Mamsell
Gustafva Petersson från Sparreholm stannat för hög-
sta anbudet med ett erbjudet årligt arrende af
1800 Rd Rmt [riksdaler riksmynt], samt för upfyllandet af sine för-
bindelser ställt borgen af Fabrikören S. M. Edling i We-
sterwik och Winhandlanden Carl Hultbom i Stockholm;
så pröfvade Stadsfullmäktige nu nämnde anbud
och borgen.

Stadsfullmäktige funno Mamsell Peterssons
anbud antagligt, och den aflemnade borgesför-
bindelsen godkändes; hvilket skulle Magistraten
meddelas.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Gästgiveri]

Justeras:

/Knut Tersmeden/
/C, J, Westerberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 mars 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107402.

Personrelationer