Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 mars 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 mars 1884

Anmärkning

{1884 den 6 Mars.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af:
Herr Theofr. Munktell
Herr E. A. Lundblad
Herr E. G. Åbergh
Herr A. Nilsson
Herr E. A. Naesman
hvilkas förfall att tillstädeskomma godkändes.

{§ 1.}
Komiterades för anskaffande af ny svängbro
till Nybron i skrifvelse den 3 i denne månad
gjorda framställning:

{att} staden sjelf må utföra stenarbetet genom
Stadsbyggmästaren Olsson under tillsyn af Brokon-
struktören Herr Kapten Laurell, samt

{att} Munktells Mekaniska Verkstads aktiebolags
anbud å en svängbro af jern med målning
och träarbete för högst 7250 kronor måtte anta-
gas,
remitterades, för beredning, till Utskottet.

[MARG: {263.}]

Samma dag uppläst och justeradt

/Joh. Svengren/
/Joh. Engström/
/Fredr, Grönberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 mars 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107389.

Personrelationer