Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 december 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 december 1864

Anmärkning

År 1864 den 5 December bestämdes genom
lottning inför Magistraten, att följande Ledamöter
skulle vid årets slut från Stadsfullmäktige afgå
nemligen: Herrar S. Palmgren, A. F. Dahlström,
Johan Hedlund, C. E. Stenman, O. F. Svalling, J. C.
Heljestrand, C. O. Öberg, C. J. Westerberg, Aug.
Bohm, L.P. Malm, C. F. Sjöberg och L. E.
Lindgren; hvarefter vid allmän Rådstuga,
som hölls

{den 20 December 1864,}
följande af Stadens innevånare blefvo
till Stadsfullmäktige invalde, nemligen:
Manufacturisten Carl Eskil Stenman,
Manufacturisten Johan Hedlund,
Fabriksidkaren Carl Johan Westerberg,
Fabriksidkaren Sven Palmgren,
Ph. Magistern Theofron Munktell,
Fabriksidkaren Johan Christoffer Heljestrand,
Fabriksidkaren Carl Oskar Öberg,
Guldsmeden Lars Peter Malm,
Handlanden Adolf Fredrik Dahlström,
Handlanden Carl Adolf Lundberg och
Ph. Magistern Jonas Gustaf Ludvig Bergström;

hvadan
{från och med 1865 års början}
följande äro Stadsfullmäktige i Eskils-
tuna Stad:

a) {Qvarstående ledamöter från början af år 1863.}
Handlanden J. Svengren,
Fabriksidkaren E. A. Naesman,
Handlanden A. Billjer,
Manufacturisten Emanuel Svalling,
Manufacturisten Levin Hedlund,
Handlanden L. F. Österwall,
Målaren W. A. Öhman,
Handlanden P. Wahlström,
Fabriksidkaren Joh. Walén,
Boktryckaren K. J. Tersmeden,
Tobaksfabrikören W. Zetherström,
Handlanden C. L. Björk,
Fabriksidkaren C. G. Granberg.

b) {Nu invalde:}
Manufacturisten C. E. Stenman,
Manufacturisten Johan Hedlund,
Fabriksidkaren C. J. Westerberg,
Fabriksidkaren S. Palmgren,
Ph. Magistern Th. Munktell,
Fabriksidkaren J. C. Heljestrand,
Fabriksidkaren C. O. Öberg,
Guldsmeden L. P. Malm,
Handlanden A. F. Dahlström
Handlanden Jac. Wedberg.
Handlanden C. A. Lundberg
Ph. Magistern J. G. L. Bergström.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

-

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 december 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107372.

Personrelationer