Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 27. Januari 1865.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undan-
tag af Herr Em. Svalling, hvilken är bortrest.

{§.1.}
Godkändes den borgesförbindelse af Herr
Majoren B. Brändström, som Herr Kapitenen
G. Nerman aflemnat för 5000 Rd [riksdaler] Rmt [riksmynt] af
entreprenadsumman för den nya brobyggnad
härstädes han sig åtagit.

Byggnadskontraktet och borgesförbindelsen
skulle öfverlemnas till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Brofråga, Brofinansiering]

{§.2.}
Herr C. L. Björk valdes att såsom
Ombud för Eskilstuna Stad deltaga i
revisionen å förvaltningen af Eskilstuna
läroverks Byggnadsfond för förra året.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision, Förvaltningsförtroendevalda]

{§.3.}
Beslöts aflåtandet af en skrifvelse till Kongl.
Landtbruks Akademiens Förvaltnings Komité, med
begäran att Herr Agronomen A. Kempff må
innevarande år hitkomma på 20 dagar för
att verkställa undersökning om grunddikning
i Fristaden och Nystaden härstädes.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal, Markförvaltning]

{§.4.}
Inlemnade Herr C. O. Öberg en motion
derom att Staden må tillvinna sig jord i
närheten af Gymnastikhuset; och remit-
teras denna motion till Utskottet för
beredning.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 180]

Jüsterat

/G. C. Granberg/
/C. J. Westerberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107293.

Personrelationer