Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 juli 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 juli 1891

Anmärkning

{1891 den 24 Juli.}

Närvarande: samtlige herrar Stadsfullmäk-
tige med undantag af:
Herr C. Olsson
Herr P. Liljeqvist
Herr K. Söderblom
Herr E. Frieman
Herr O. Svengren
Herr C. Silén
Herr Th. Boberg
Herr H. Åkerstein
Herr A. Hellstedt
Herr Th. Engström
Herr E. A. Lundblad
alla med godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar F. O. Nilsson och
O. F. Larsson.

{§ 2.}
I enlighet med Drätselkammarens framställ-
ning beslutade Stadsfullmäktige hos Kongl. Maj:ts
och Rikets Svea Hofrätt öfverklaga Wester
och Öster Rekarne Häradsrätts beslut den
15 Juli 1891, hvarigenom lagfart vägrats
å Staden tillhörig vattengräns i Eskilstuna
å; Och godkände Stadsfullmäktige nu föredraget
förslag till besvärsskrift.

[MARG: {40.}]

S. D. justeradt

/F, O, Nilsson/
/Theofr Munktell/
/O. F. Larsson/

År 1891, den 27 Juli å Rådhuset offentligen
uppläst, betygar.

/F E, Wirén./
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 juli 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107264.

Personrelationer