Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 januari 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 januari 1880

Anmärkning

{1880 den 24 Januari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

1.) Herr J. P. Nordlund, hvars anmäldta förfall godkändes
2) Herr C. A. Johansson, hvars anmäldta förfall godkändes.
3) Herr C. O. Öberg, hvars anmäldta förfall godkändes
4.) Herr Theofr. Boberg, hvars anmäldta förfall godkändes.
5.) Herr E. A. Lundblad, hvars anmäldta förfall godkändes

{§.1.}
Till Revisorer å Eskilstuna Utskänkningsbolags
räkenskap och förvaltning för försäljningsåret
1878-1879 valdes Herrar Kollega Th. Engström
med 18 röster och A. Falk med 8 röster.

{§.2.}
Till Revisor å härvarande Allmänna Elementar-
läroverks Byggnadsfond för år 1879 valdes
Grosshandlanden Ernst Hellstedt. -

Samma dag uppläst och justeradt
/Theofr Munktell jr/
/Axel Karlsson/
/Ad Fr Dahlström/

År 1880 d 23 Febr å rådhuset offentligen
uppläst intyga
/Hjalm: Rydell/
/C. G. Erikson/

[MARG: {208}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 januari 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107260.

Personrelationer