Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 april 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 april 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 24 April 1868.

Närvarande:samtelige Stadsfullmäktige, med
undantag af Herrar J. Wedberg, C.O. Öberg,
E.A. Naesman, P.C. Malm, P.C. Sjöberg med
godkändt förfall.

Herrar A. Hellstedt, J.C. Heljestrand och
Wuerster voro frånvarande utan anmäldt förfall.


{§.1.}
Stadsfullmäktige beslutade att ledamot som
är kallad till sammanträde, men uteblifver
derifrån utan anmäldt förfall, skulle pliktfällas
för uteblifvande, utan infordrande af förklaring.

I enlighet härmed fälldes herrar Hellstedt,
Heljestrand och Wuerster att hvardera böta
2 RD [Riksdaler] för uteblifvandet denne dag.-

[ ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]{§.2.]
Sedan Herrar W. Zethelius och S. Stafsing
afsagt sig uppdraget att vara Gode män för
Staden vid undersökningen den 8 instundande
Maj, angående Hjelmare- och Quisnare-sjö-
arnes sänkning, skulle Herrar Ingeniörerne
Hellström i Norrköping och Hallström i Köping
anmodas att istället vara Gode män; och för
den händelse att endera eller begge voro
förhindrade valdes till Suppleanter i första
rummet Herr Löjtnanten Otto von Bahr
och Herr Bruksegaren Bernhardt d.ä.,
och vidare Herr Ingeniören C.W. Olsson
i Arboga samt Herr Ingeniören Björk
i Thorshälla att, vid behof, anmodas
tjenstgöra såsom Gode män i den ordning
de nu uppräknats.

Beslöts att Ordföranden egde
att telegrafera härom till de valde
och betala telegrafsvar, till de håll
telegrafering kan ega rum.-

Jüsteras
/B,C, Skogsberg/
/J.C. Westerberg./

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[ MARG: N:o 86,87.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 april 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107256.

Personrelationer