Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 november 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 november 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
23 November 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Antogs och underskrefvs underdånig besvärs skrift
i Linderska Utskänkningsfrågan enligt beslutet
den 9 dennes, äfvensom fullmakt att Stads-
fullmäktiges talan utföra och bevaka, ställd
på Innehafvaren; förklarande Sekreteraren
sig ämna öfversända handlingarne till Notarien
P. U. Reuter i Stockholm, dermed Stadsfull-
mäktige åtnöjdes, sedan Sekreteraren uplyst att
Reuter förut åt honom utfört updrag i
besvärsmål.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

[MARG: N:o 159]

Justeras

/Joh. Hedlund/
/C. J. Westerberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 november 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107254.

Personrelationer