Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 mars 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 mars 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
23 Mars 1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Wedberg, Munktell, Gran-
berg med godkända förfall.

{§.1.}
Till Ledamöter i Komitén för bearbetning af
Stadens jordbruksstatistik valdes Handlanden
J. G. Johansson och Fabrikören C. F. Sjöberg.

[MARG: N:o[208].]

[ÄRENDEORD: Jordbruksförtroendevalda]

Samma dag justerat

/G, E, Svahnbäck/
/C. A. Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 mars 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107252.

Personrelationer