Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 mars 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 mars 1868

Anmärkning

Protokoll,fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
23 Mars 1868.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af herrar Th. Munktell, P.C. Malm, C.J. Westerberg
och Wedberg. Om Herr Malms uteblifvande skulle
förklaring infordras då han kommer tillstädes,
men de öfrigas anmäldta förfall godkändes.-


{§.1.}
I anledning af derom gjord famställning skulle
Stadsfullmäktige hos Konungens Befallningshaf-
vande förorda, det måtte rättighet beviljas
Enkefru Mathilda Fréese och Herr Alfred
Törnblom till idkande af värdshusrörelse, den
förstnämnda vid Sommarro och den sednare
vid Djurgården,instundande sommarmånader
från och med den 1 Maj till den 1 October, under
vilkor att rörelsen ej utsträckes längre än till
kl. 10 på aftnarna under Maj, Augusti och
September och till kl. 11 på aftnarna under
Juni och Juli månader, samt att bränvin ej ut-
lemnas annorledes än vid måltider åt spisande
gäster.

[ ÄRENDEORD: Gästgiveri]
[MARG: N:o 77.78.]


{§.2.}
En af Herr Friherre A. Åkerhjelm ingifven
motion om anställandet af en litterat Rådman
här i Staden, remitterades för beredning till Utskottet.

Justeradt

/ C,A, Lundberg/
/ Albin, Hellstedt/

[ ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]
[ MARG. N:o 79.]
/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 mars 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107251.

Personrelationer