Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 maj 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 maj 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
23 Maj 1871.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herrar Th. Boberg, A. Lindblad, L.F. Österwall, Axel
Karlsson, med godkända förfall samt Herr E.A. Thunell,
utan anmäldt förfall. (Se prot. för 22 Juni §.1.

{§.1.}
Stadens Brandstods Komité hade hemställt huruvida
Stadsfullmäktige skulle vilja bereda ersättning åt
Ombud från denna Stad vid instundande bolagstäm-
ma i Stockholm med delegarne i Städernas Allmänna
Brandstods Bolag, vid hvilken bolagstämma komme
att pröfvas ett af utsedde Komiterade upprättat
nytt förslag till Bolags reglemente; och med
afseende derpå att Staden har sina allmänna hus mot
brandskada i Bolaget försäkrade, beslöts att
från Stadskassan skulle utbetalas Etthundra
riksdaler riksmynt såsom ersättningsbidrag åt
de fyra Ombud, som blifvit af fastighets-
egarne utsedde att bevista ifrågavarande bolags-
stämma; egande Ombuden att derefter förelägga
Stadsfullmäktige räkning på kostnaden för utfö-
randet af deras uppdrag.

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring]
[MARG N:o {250}]
Samma dag uppläst och justeradt:

/Joh Walén/
/E,A, Lundblad/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 maj 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107248.

Personrelationer