Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 maj 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 maj 1868

Anmärkning

{1868 den 14 Maj}

Stadsfullmäktige voro kallade till sammanträde
denne dag i Gymnastikhuset; men som de
till mindre än två tredjedelar af hela antalet
tillstädeskommo, måste sammanträdet inställas.

De frånvarande voro:

Herrar J. Wedberg,
P. Wahlström,
B. L. Hessle,
P. C. Malm,
C. O. Öberg och
E. A. Naesman, med godkändt förfall; samt
Herrar C. A. Ström,
C. E. Stenman,
J. C. Heljestrand,
Th. Munktell och
C. J. Westerberg utan anmälan om förfall, hvadan
de fem sistnämnda uppfördes till utgifvande
af 4 Rd Rmt [riksdaler riksmynt] hvardera i böter till
Stadskassan.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 maj 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107143.

Personrelationer