Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1882

Anmärkning

{1882 den 14 Februari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr E. A. Lundblad, som är på riksdagen
Herr Ax. Karlsson
Herr Emil Andersson
Herr P. A. Hagström
Herr A. F. Dahlström
Herr Joh. Svengren
Herr C M. Loström
med godkända förfall.

Herrar Dahlgren, A. Nilsson och Falk, utan anmälda förfall.

{§.1.}
På begäran af Byggnads Nämnden företogo Stadsfull-
mäktige till behandling dess förfrågan, huruvida
Stadsfullmäktige, för att få gränslinien för
Gasverks aktiebolagets tomt N:o 277 inskjuten
såsom stadsplanen innehåller, skulle vilja besluta
den expropriation af del utaf tomten N:o 277, som
härför vore erforderlig; innehållande Byggnadsnämn-
dens härom nu föredragna protokoll för den 10. i
denne månad, såsom orsak till framställningen, att
Gasverks aktiebolaget erhållit tillstånd att, efter det
byggnadsliniens rätta läge å marken utstakats af landt-
mätare, i byggnadslinien vid Hamngatan uppföra ett retorthus af
sten, men, utan att sådan utstakning vidtagits,
lagt grund till samma hus i tomtlinien, som
öfverskjuter rätta byggnadslinien med 7 fot.

Ärendet remitterades till Utskottet för
beredning.

[MARG: 93.]

{§ 2.}
Ledamöterne Dahlgren, Nilsson och Falk plikta
hvardera 2 Kr. för uteblifvandet från dagens
sammanträde.

Samma dag uppläst och justeradt
/G. E. Svahnbäck/
/Albin, Hellstedt/

1882 den 13 Mars å Rådhuset offentligen uppläst,
betyga:
/[oläsligt] Roth/
/Aug; Winbom/

[MARG: 102]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107127.

Personrelationer