Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 3 december 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 3 december 1860

Anmärkning

Protocoll hållit med Stadens äldste,
den 3: dje December 1860.

S.D. Från Kongl. Witterhets, Historie
och Antiqvitets Akademien har
ankommit följande skrifvelse:


"Till Magistraten och Borgerskapets
äldste i Thorshälla

Å Kongl. Witterhets Historie och
Antiqvitets Akademiens Wägnar får
jag äran aflägga tacksägelse för ett
till Statens Historiska Museum för
äradt Sigill fordom tillhörigt Sanct
Olofs Gille i Thorshälla, sedan länge
begagnadt som stadens Sigill,hvilket
genom Kronofogden,F.D. Borgmästaren
S N Levin blifvigt hit inlem
nadt.Stockholm den 6 November
1860.

Bror Erik Hildebrand"

hvilket uplästes för närvaran
de Ledamöter- Thorshälla som ofvan

/P, Th,Sundholm/
/Joh.Thermaenius/
/O.Setterlund/
/P,G,Hulin/ /
/J,M Widegren/
/C,E Ramstedt./
/A J Carlsson,/
/ J.W Arfström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 3 december 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106933.

Personrelationer