Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 3 augusti 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 3 augusti 1860

Anmärkning

Protocoll hållit vid Almänt Sam-
manträde med Stadens älste i
Thorshälla den 3 Augusti 1860

S.D. Som Målaren L, Lindblom enligt
Contract af den 2 Aug. 1859. åtagit
sig att med Gul oljefärg Måla
Stadens Rådhus utvändigt till ett
pris af 21 öre qvadrat Aln, men
vid Sistlidne Walborgmässo Rådstuva
beslöt stadens innevånare att Hvit
Färg skulle i stället för den gula
användas. Lindblom som nu har
fullgjort förenämde arbete och derå
lemnat räkning till ett pris à 32 öre
per qvadrat aln, hvilken prisskill-
nad Stadens Äldste anser för stor
och erbjöds Lindblom i betalning
27 öre per qvadrat aln, hvilket af
honom ej antogs - alltså beslöts
att den af Lindblom lemnade
räkning skulle inom laga tid
Klandras - Thorshälla som ofvan.
/P,Th, Sundholm/
/Joh. Thermaenius/
/J.Th. Bergström/
/J,M, Widegren./
/O. Setterlund/
/A J Carlson/
/S,G, Ringdahl/

{förlikt}

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 3 augusti 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106932.

Personrelationer