Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 27 augusti 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 27 augusti 1860

Anmärkning

Protocoll hållet med Handels-
Fabriks och Handtvärksföreningen
och Stadens Äldste den 27
Augusti 1860.

{S.D.} På grund af Wälloflige Magistratens
beslut af den 23 sistlidne Juli hafva
undertecknade, Fabriks-Handtvärks
och Handels Förenings Ledamöter, samt
Stadens Äldste denna dag samman-
trädt för att afgifva utlåtande
öfver Skomakare Gesällen Emanuel
Wilhelm Mauritz Lindells gjorda
ansökan att erhålla Burskap och
Mästerskap å Skomakeri yrket;
och som ej någon anmärkning
emot gjorda ansökan förekom
varder densamma bifallen.
Thorshälla som ofvan
/Joh. Thermaenius/
/P,Th, Sundholm/
/C, E, Ramstedt./
/O: Setterlund/
/J,M, Widegren/
/P,G, Hulin/
/JW Arfström/
/S.G. Ringdahl,/
/P: H: Norin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 27 augusti 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106931.

Personrelationer