Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 18 februari 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 18 februari 1861

Anmärkning

Protocoll hållit med Stadens
Äldste i Thorshälla den
18 Februari 1861

§ 1
S.D. Wid anstäldt wal till Ord-
förande efter Handlanden P.Th.
Sundholm , som blifvit invald
i Magistraten, utsågs Fabrikören
Herr Johan Thermaenius

§ 2.
S,D, Inspektoren Herr J, P, Bergström
begärde, att få flytta sitt i gården,N:o 23,
belägna |gyroverkshus|, framför gränden
emellan sistnämde gård, intill gården
N:o 24, och sålunda upptaga hela grändens
bredd samt att han derjemte efter egen
beqvämlighet får från Strömmen
inleda vatten till Wattenhjulet
Hvaröfver.

{Resolverades}
Att då Staden af ifrågavarande an-
läggning icke kan hafva någon olägenhet
blev bifall till Inspektor Bergström
begäran lemnadt med det vilkor
att han i gränden framför huset
Skulle anbringa ett vattenhämt-
ningsStälle i form af en brunn om
1½ aln diam. och att densamma vid lägsta vatten-
höjd skall vara minst 1 aln djup under
vattenytan.
/Joh. Thermaenius/
/J,M, Widegren./
/P,G, Hulin/
/J,W, Arfström./
/E.Stenholm/
/C,E, Ramstedt./
/O: Setterlund/
/P:M: Norin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 18 februari 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106926.

Personrelationer