Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 februari 1854

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 februari 1854

Anmärkning

Protocoll wid sammanträde med Borgerska-
pets Äldste å Rådhuset d. 9 Febr. 1854.

Närwarande ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
J. Landin
B. E. Skogsborg
P. A. Thysell
G. Dahlberg
J. G. Johansson
O. F. Swalling
C. A. Lundberg
W. A. Öhman
E. Haglund
C. E. Lennmalm
L. A. Hårdh
H. Dahlberg
L. F. Ståhlberg
E. W. Möller

Ordföranden uppläste en från Westermarks byggarne
till de Äldste ställd Petition, om att mot wissa
willkor får innehafwa de platser de intagit
och bebygt å Westermarken.

Och beslöts att några af Herrar Äldste skulle ut-
ses att hålla syn hos Westermarksbyggarne, och
bestämma dess årliga afgifter, och utseddes
härtill Ekström, Landin, Johansson, G. Dahlberg
och H. Dahlberg.

Med denna syn och Contractering skulle upp-
Skutas till försök blifvit gjort att få de till
Häradsrätten för tvisten att ingå på lika Willkor
men kunna de ej dertill förmås, skulle med de
dömda Contracteras.

Och åtog sig Herr W. A. Öhman att mot 3 rd B:co [riksdaler Banco]
per famn från Flackersta till Stadens Fattig-
vård hemköra 50 famnar wed denna winter.

Uppläst och Justerat
/L. A. Hårdh./
/B. E. Skogsborg/

Wid allmänt sammanträde med Borgerskap och
Öfriga röst ägande å Rådhuset måndagen den
15 Maj. Blef Westermarksbyggarnes Petition af
Magistratens Ordförande offentligen uppläst
Och de Äldstes åtgärder och beslut af Magitra-
ten, Borgerskapet, och öfriga röstägande gillat.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 februari 1854,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106916.

Personrelationer