Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 februari 1849

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 februari 1849

Anmärkning

1849 Febr 9 Sammantrede å Rådhuset närwarande
Möller, Bruse Tysell Öhman Söderholm Bohm
Swalling Hedlund Hård Bowin Dahlberg
Forssbom Markman

1§.
Tryckaren Grönbergs Hustru Fredrich gjorda
ansökan att få hålla Spisqwarter samt
försäljning af Caffe och Col beslöt att
som Krogarne äro ålagda hålla mat
och har Stora utgifter anser Stadens Äld-
ste sig icke böra detta tillstyrkas.

2:do
Warder Fullmäktig till Westra Rekarne winter för att bewaka
Stadens rätt om Qwarn Bron och waldes därtill
ordföranden Handlanden Möller och Fabrikör Bruse

3:to
Utsyning af Flackesta på gädsel och timmer till
Flackesta bro 2 stockar samt 6 Lass wed åt Soldaten
och uppköp af 500 Öfwer stör 500 Täpp stör 1000 Gädsel
och utsågos därtill H:r Söderholm Öhman Hård
Hedlund Tysell -

Efwen beslöts att Torra Björkar och Träd som för
hindrar Seder och foderwexten uphugning 32 Famn

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 februari 1849,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106915.

Personrelationer