Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 mars 1856

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 mars 1856

Anmärkning

Protocoll vid Sammanträde med Borger-
skapets Äldste i Rådhuset den 8. Mars 1856.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden L. F. Ståhlberg
P. A. Thysell
J. G. Johansson
W. A. Öhman
L. Östervall
J. W. Widberg
C G Berglund
Fr. Bovin d. ä
B. E. Skogsborg
E. Haglund
A. Lindblad
O. F. Svalling
C. A. Lundberg
L. O. Wessing
L. J. Ström
J. Hedlund

{§1.}
Uppläste Ordföranden en ifrån Notarien
Lundblad, till Stadens Äldste inkommen ansökan om
utsyning på Flackersta hemmans Skog
hvilken ansökan denna vecka inlemna-
des, och som arrendatorn på Flackersta hem-
man, icke uppgifvit huru många famnar
Gärdesgård behöver Nystängas och huru många
famnar som skall öfverstöras, äro de Äldste i
saknad af de nödiga upplysningar som
fordras för beviljandet deraf, och skall detta
meddelas de Herrar som i År blifvit valda
att utsyningen werkställa, hvarefter, om den
gorda utsyningen inte lemnat något virke
till stör, utsyning ånyo werkställa till klyf-
stör på hemmanets Skog.

Uppläst och Justeradt
/O, F, Svalling/
/C, G, Berglund./

/P; G; Fahlander/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 mars 1856,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106910.

Personrelationer