Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 april 1857

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 april 1857

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets Äldstes å Rådhu-
set Sammanträde den 8:de April 1857.

{Närvarande Ledamöter}
Ordföranden Herr L. F. Ståhlberg, samt Herrar
A. Billjer Hedlund
Johansson Svalling
Berglund Svenngren
Wessing Stenman
Lindblad Lundberg
Widberg Bovin d y
Östervall Haglund
Blomqvist
Skogsborg

Angående källarmästaren Vogels, till kongl Maj:t
ingifna, nu hit återförvista Besvär öfver rättighet
till utskänkning af Bränvin m.m. för Conditorn
Linder, beslöts att Linders Tillståndsbref för
utöfvande af Schveitserirättighet skulle från
Magistraten utfordras hvarefter nytt
Sammanträde om 8 dagar skall hållas
angående detta ämne

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 april 1857,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106906.

Personrelationer