Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 september 1853

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 september 1853

Anmärkning

Protocoll wid sammanträde med Stadens Äldste
å Rådhuset i Eskilstuna d. 7 Sept 1853.

Närvarande ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
Herr B. E. Skogsborg, C. A. Lundberg,
L. O. Wessing, C. Spångberg
C. E. Lennmalm, W. A. Öhman,
A. Lindblad, F. Bowin,
P. A. Thysell, O. F. Swalling,
C. G. Berglund, J. P. Markman,
J. Landin, W. Möller,
G. Dahlberg, P. E. Blomqvist,
J. Hedlund, H. Dahlberg.

§1. Föredrogs af Ordföranden om det Oskick
som förorsakas af Wogels krog, derigenom,
att Manufactoriarbetare samlas så wäl
Helger som Söknedagar der utanföre i sto-
ra skockar, och köpa Bränvin i minut
och förtära det på gatan och i gränder-
na bredwid. Och beslöts att Ordföranden
skulle skriftligen anhålla hos Police-
kammaren att detta oskick blefwe bortta-
git, Och i händelse Poliskammaren
ej wille sig dermed befatta deröfwer
på wederbörlig ort anföra beswär.

§2. Skulle Drättselkammaren anmodas att å
Auction på 10 år bortarrendera en odling
å Westermarken Bredwid Marielund, med
willkor att den ej får bebyggas.

Uppläst och Justerat
/J; E. Ekström/
/C, Spångberg,/
/J, P. Markman/

[MARG:§2 fullgjord d. 8 Sept 1853.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 september 1853,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106905.

Personrelationer