Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 juli 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 juli 1860

Anmärkning

Protocoll fördt wid Borgerskapets herrar Äldstes
sammanträde å Rådhuset i Eskilstuna den
7 Juli 1860.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh. Hedlund, samt
Herrar P. E. Blomqvist Joh. Svengren
J. Svensson Er. Haglund
W. A. Öhman E. Kjellström
B. E. Skogsborg Joh. Valén
P. Wahlström C. A. Lundberg
C. E. Stenman
C. Spångberg

Beslöts att upptaga ett Lån af källarmästaren
Herr Carl Maurits Vogel stort 1500 Rdr Rmt [riksdaler riksmynt]
med 3. månaders upsägning, hvarå nu utfär
dades och underskrefs Skuldförbindelse till
nämnde Vogel, med Sex procents årlig ränta.

Wid samma tillfälle utfärdades en Skuld-
sedel till Sparbanken i Eskilstuna à 2500 Rdr
Rmt utan ränta, och 3. månaders upsägning

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 juli 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106904.

Personrelationer