Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 februari 1857

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 februari 1857

Anmärkning

{Protocoll} fördt wid Borgerskapets äldstes å
Rådhuset Sammanträde den 7. Februari 1857.

{Närvarande Ledamöter}
Ordföranden Herr L F Ståhlberg samt
Herrar P. E. Blomqvist E. Kjellström
P. A. Thysell C. Spångberg
L F Östervall C. E. Stenman
C G Berglund P. G. Winterqvist
W. A. Öhman C. A. Lundberg
L. O. Wessing L. J. Ström
B. E. Skogsborg
J W. Widberg
A. Lindblad
A. Billjer
L. A. Hård

{§.1.}
S.D. Som Ordföranden för Stadens äldste nu innehaft denna
befattning ett år, enl Föregående års beslut,
återvaldes enhälligt Herr Fabrikör Ståhl-
berg till Ordförande äfven för år 1857.

{§:2.}
Beslöts att 10. st. Sågtimmer skulle huggas
på Flackersta Skogen och framköras till
Sågen hviket skulle ombestyras af Herrar
Eric Haglund, Öhman och E. Kjellström

{§:3.}
Inlemnade Herrar W. A. Öhman, C. G.
Berglund och C. Spångberg ett protocoll
öfver den af dem förrättade utsyningen
på Flackersta Skogen, hvilket härjemte
bifogas.

{§:4}
Mer erfarenhet af den nyss timade Elds
vådan, beslöts att en skrifvelse till Magistra
ten skulle från Stadens Äldste ingifvas
med begäran, att det måtte blifva be-
stämda klämtslag t.ex. 1 Slag från Thuna-
fors till Torget, 2 Slag från Torget till La-
zarettet, 3. Slag för Nystaden, 4. Slag för
Fristaden, och 5. Slag för Factoriet och
Området vid Munktells, och Skulle detta
en längre tid i Tidningen kungöras,
samt att 2:ne Larmtrummor borde af
Drätselkammaren inköpas.

Uppläst och Justerat
/A, Billjer/
/P, E, Blomqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 februari 1857,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106903.

Personrelationer