Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 6 november 1858

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 6 november 1858

Anmärkning

Protocoll, hållet vid sammanträde
med Borgerskapets Äldste i Eskils-
tuna den 6 November 1858.

Närvarande: Ordföranden herr J. Hedlund
samt Ledamöterne herrar L. A. Hårdh
W. A. Öhman
A. Lindblad
C. Spångberg
O. F. Svalling
J. Svensson
B. E. Skogsborg
P. E. Blomqvist
L. F. Östervall

Underskrefvo Borgerskapets Äldste de besvär de ansedt
sig böra i underdånighet anföra öfver DomCapitlets i
Strengnäs Utslag den 12 sistlidne October, hvarigenom
det den 19 Augusti förlidet år af Herr Kyrkoherden
P. G. Segerbrand uprättade, af Stadens Äldste öfverklagade,
förslaget till Klockare och Orgnist-tjensten i Eskilstuna,
Klosters och Forss församlingar blifvit fastställdt;
och beslöts derefter enhälligt, att befullmäktiga Boktryc-
karen i Stockholm Franz Sjöberg att besvären till Kongl.
Maj:t ingifva samt Borgerskapets Äldstes rätt i målet i
öfrigt bevaka; Förklarande de sig godkänna hvad Ombudet
lagligen gör och låter.

Som ofvan. Wid protocollet.
/C Jernbergh/

S.D. Upläst och justeradt
/W; A; Öhman/
/L; A; Hårdh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 6 november 1858,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106898.

Personrelationer