Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 6 december 1849

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 6 december 1849

Anmärkning

Sammantrede å Tingshuset 6 Dec med Stadens
Äldste å Tingshuset närwarande
Ordföranden
Bruse Janson Markman Tysell
Swalling Lundberg Öman Ekström Söderholm
Bowin Spångberg Dahlberg Hedlund
Lennmalm Winterqwist


Utsyning af 6 Lass Wed till Soldaten
wid Flackesta 500 stänger Gädsel Stör samt
Bakwed åt Torparen wartill utsågos
H:r Janson Öman, Hedlund Dahlberg.

2§.
Stadswaktmästaren W: T: Nibelius af
lämnade Borgensförbindelse för arrendets
fullgörande af Flacksta hemman och
woro Borgen männen Lars Liberg och
Carl Spångberg förbindelsen återtogs af
Nibelius för att aflämnas till Drätsel-
kammaren -


Den Wed utgörande 15/4 Famnar som nu
befinnes liggande på Fattigwårdsgården skall
för innrättningens behof anwändas

4:do
Till protocoll förare antogs Canslisten
Strandman mot ett arfode af 1 rd B:co [riksdaler Banco] för
warje gång de Äldste Sammantreder

5:te
Uplästes Wester Rekarne Häråd Rätteprotocoll
om qwarn Bron, hvilken Skall bewakas


Stadens Äldste beslutade att på nyåret
ingå till Kong Maij:st med underdånig
ansökan att Terminspängar för Barn
Skolan häristaden borde Slippas avlägas

{Justeradt
betygar}

/J. G: Johansson/
/S, M, Bruce/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 6 december 1849,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106897.

Personrelationer