Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 maj 1848

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 maj 1848

Anmärkning

1848
Maij 4 Sammantrede Stadens Äldste närwarade
Möller Zetterberg - Bruse Hård Söderholm
Winterqwist Bowin Lundberg Swalling
Öhman Bohm Spångberg Lundström Dahlberg
Forssbom Landin

§1
föredrogs ärendet om Westermarkens skatläggning
af 1/4 mantalls först på Westermarken och föreslogs
Herrar Bom och Landin att widtala kammar
Rådet [Sundius] att till Konungens befallnings hafvande
ingifwa protest emot nämde af ägarne till Tuna
fors Assessorskan Noreus med flera derom gjorda
begäran att få det skatt Lagdt


Mamsell E: T. Spångberg att förelägga Swejtzeri i gick för
klaring till kong Maij:st däruti hännes anföran afslogs

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 maj 1848,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106884.

Personrelationer