Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 januari 1845

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 januari 1845

Anmärkning

1845. den 30. Januarii, Sammanträdde, Stadens Äldste
till öfverläggningar uti åtskilliga Ämnen
af hvilka voro Närvarande,
Ordföranden, Handl. Möller
Fabrikör Bruce - Landin, Grönstrand
Herr Hårdh - Bohm;. Bovin; -
Herr Norling - J. E. Zetterberg -
Herr Söderholm - Svalling -

S:D: föredrogs - af Ordföranden, att timmer,
skall Upphuggas, på flackersta Skogen
till Ett Brygghus å Nya fattig-inrätt-
ningen, likväl att denna Upphygning
bör blifva verkstäld på en gång -
bevilljades - samt att affallatt, försäljes -

2:o Lindberg erhåller, till utsyning - för 1845
800. st. Gärdsell stänger - samt. 200 par, öfver-
stör, 200 par täppstör; - utsyningsmän
dertill, tilika med, andra bristfälligheter -
Valdes, Stålberg - Bohm -
och Herr Hårdh -.

3 till Burskaps Vinnande, Herr P. Fallin; bevilljades;
äfvenledes, till Vinnande af Burskap - Lennmalm -
beviljades - Dag som ofvan -

/Gust, Jul, Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 januari 1845,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106866.

Personrelationer