Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 mars 1843

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 mars 1843

Anmärkning

1843. den 3 Mars Sammaträdde Stadens tiugofyra
Äldste, å Rådhuset, till öfverlägning,
hvaraf voro närvarande, följande, näml.

Ordföranden Herr A: Möller,
H:rr Markman, Forssbom, Svalling Törngren, Bomm,
Söderholm, Bovin, Malm, Landin, Norström, Hårdh,
Bruce, och Grönstrand.

S:D: Föredrog Capitain Starcks skrifvelse rörande aflem-
nandet af den så kallade Piphammaren, till Stadens
innevånare; i det skik han nu befinns - hvarpå
de äldste, aflemnade följande, såsom nämde
Piphammare, är till ett bestämt värderings och
inköpspris, intagit uti köpafhandlingarne
önskas derför att, innan staden kann motaga den
samma- begära syn derpå- huruvida samma
Wärde, nu kann vara på samma verk,
hvilket updrogs till ordförande att till Wederbörande
anmäle deras svaromål.

2:do Carteens,Tryckare Gesällen J: Grönbergs Ansök
sökning att såsom Borgare och Mästar blifva
antagen, bevilljades.

3:dje Lundberg, bekommitt, till Utsyning 100 st:
Trän större och mindre - till Gärdslen - 400 st:
TäppStör, samt, 400 st. öfver stör som skall upköpas -
Soldaten äfvenledes fått 6 lass Wed samt 2 lass, torp-
paren. bekommit.

Dag som ofvan.

/Gust. Jul; Eilitz./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 mars 1843,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106861.

Personrelationer