Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 29 november 1853

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 29 november 1853

Anmärkning

Protocoll wid sammanträde med Borgerskapets
Äldste å Rådhuset d. 29. Nov. 1853.

Närwarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
W. A. Öhman
J. Landin
B. E. Skogsborg
L. O. Wessing
C. G. Berglund
J. G. Johansson
W. Möller
P. A. Thysell
C. E. Lennmalm
G. Dahlberg
L. A. Hård
J. P. Markman.

Ordföranden uppläste Konungens befallnings-
hafwandes utslag rörande å Westermar-
ken olofligen byggande.

Och beslöts att utslaget skulle Svarande-
na delgifwas, och i laga ordning fullföljas.
Beträffande sjelfwa afhysningen så skulle
derom framdeles widare öfwerläggas, i hän-
delse några af dem som der byggt kunde få
qvarbo.

Uppläst och Justerat
/P. A. Thysell/
/C. E. Lennmalm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 29 november 1853,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106853.

Personrelationer