Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 29 juli 1842

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 29 juli 1842

Anmärkning

1842. den 29 Julii. Sammanträde Stadens tjugofyra
Äldste å Rådhuset, till öfverläggning, af hvilka
voro närvarande följande

Ordföranden, H: Möller
Herrar Johanson, Frössén Söderholm, Landin
Norrström, Norling Stålberg Winterqvist, och
Markman,

1:o S.D: Föredrogs, Körssnären, Frans Wilhelm
Constantin Herrmanssons Ansökning att blifva
såsom Borgare härstädes. Bifölls,

2:o Gälbjutaren, Elias Kjällströms Ansökning
såsom Borgare och manufacturist i Fristaden
äfvenledes bifölls.

Dag som Ofvan

/Gust. Jul, Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 29 juli 1842,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106851.

Personrelationer