Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 november 1844

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 november 1844

Anmärkning

{1844.} den 28 Nov: Sammanträdde Stadens Herrar tjugo
fyra Äldste å Rådhuset, till öfverläggning uti
följande Ämnen, af hvilka Närvarande Herrar

Ordföranden. Handl: Möller, Herrar Norling, Stålberg,
Landin, Bohm, Öhman, Söderholm, Lindeberg,
Bowin, Grönstrand - Hårdh, Winterqvist,

1:mo Föredrogs af Ordföranden, en Burskaps Ansökning
ingifven af Herr Bokhållaren Kraik - att såssom
Handlande, härstädes vinna Burskap, bifalles.

2:o föredrogs, ett prosject - att Stadens Almänna
fattiga, skulle, äfvenledes, till firande af
Hans Maj:ts Konungens höga namsdag. den 1:a Dec: med
undfägnandes, på en Middag - på Stadens
Almänna bekostnad - beslöts på följande sätt
Näml: att utaf de möjligen blifvande öfver-
skots medell som nu - altredan äro samlade
till dagens högtidlighet - täcktes, godhets
fult, de Herrar som uti sammanskottet
deltagit, - Använda det öfverblifne pennings
beloppet, till en middag - åt, - stadens fattiga;
men utur stadens Almänne Cassa; bestods
kostnader, till detta ändamål,

Dag som ofvan,
/Eilitz/

till insamlingen åt de Fattigas Middag. Valdes
Grönstrand, och Bowin, på stora fristads gatan
Svalling. och Winterqvist, på öfre gatan,
Forssbom för nedre gatan, - Lindeberg, och
Stålberg, Värdar -

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 november 1844,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106846.

Personrelationer