Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 juni 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 juni 1861

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde med Borger-
skapets herrar Äldste å Rådhuset i Eskilstuna
den 28. Juni 1861.

{Närvarande} Ordföranden Joh. Hedlund samt
herrar J. Svensson Joh. Svengren
J; W; Widberg Joh. Walén
P. E. Blomqvist L. J. Ström
B. E. Skogsborg C. A. Lundberg
L. O. Wessing
C. G. Berglund
P. Wahlström
A. Billjer
A. Lindblad
L. F. Östervall

I enlighet med beslutet vid föregående sam-
manträde anmäldes nu att Tit: Ekdahl
à Gasverksbolagets wägnar hade medgifvit
15% nedsättning å den lemnade taxan
dock fordrade de Äldste Tit Ekdahls när-
varo för erhållande af några upp-
lysningar äfvensom för att dervid få
affären skriftligen afhandlad

Justerat
/Joh. Walén/
/L; F; Österwall/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 juni 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106845.

Personrelationer