Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 september 1855

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 september 1855

Anmärkning

Protocoll wid sammanträde med Borgerska-
pets Äldste å Rådhuset i Eskilstuna den 27
Sept 1855.

Närwarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
W. A. Öhman
G. Dahlberg
L. O. Wessing
B. E. Skogsborg
L. F. Ståhlberg
P. G. Winterqvist
C. A. Lundberg

§1. Uplästes Konungens befallningshafvandes
skrifvelse, om att ibland Stadens Äldste
wälja 1 person till vittne wid Brännvins-
profning, wid Norrmans & Co Bränneri
här i Staden. Och waldes dertill Målaren
Herr W. A. Öhman.

§2. Antogs Herr P. G. Fahlander som Protocolls-
förare hos de Äldste mot 1 Rd [riksdaler] Banco för hvar-
je Sammanträde, dåck bör han för denna
betalning Renskrifva de Protocoller m.m som
för de Äldstes räkning blifva erfoderli-
ge.

Uppläst och Justerat
/L; F; Ståhlberg/
/W; A; Öhman/
/B, E, Skogsborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 september 1855,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106841.

Personrelationer