Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 mars 1855

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 mars 1855

Anmärkning

Protocoll wid sammanträde med Borgerska-
pets Äldste å Rådhuset d. 27 Mars 1855

Närwarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
J. G. Johansson
L. O. Wessing
W. A. Öhman
C. G. Berglund
E. Haglund
P. A. Thysell
H. Dahlberg
J. P. Markman
W. Möller
G. Dahlberg
P. E. Blomqvist
B. E. Skogsborg
F. Bowin

Företogs wal bland de Äldste att för Stadens
räkning wid nya Canalbolagets sammankom-
ster närwara, och i besluten deltaga, och för
Stadens räkning underskrifwa. Och wal-
des dertill Ordföranden J. E. Ekström och
Herr H. Dahlberg.

Uppläst och Justerat

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 mars 1855,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106840.

Personrelationer