Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 mars 1855 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 mars 1855 (2)

Anmärkning

Protocoll vid sammanträde med Borger-
skapets äldste å Rådhuset d. 27 Mars 1855

Närvarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
J. G. Johansson
L. O. Wessing
W. A. Öhman
C. G. Berglund
E. Haglund
P. A. Tysell
H. Dahlberg
J. P. Markman
W. Möller
G. Dahlberg
P. E. Blomqvist
B. E. Skogsborg
F. Bovin

Företogs wal bland de Äldste att för Stadens
räkning wid Nya Canal Bolagets samman-
komster närwara och i besluten deltaga och för Stadens
räkning underskrifva. Och waldes dertill
Ordföranden J. E. Ekström och Herr H.
Dahlberg.

Uppläst och Justerat
/W; A; Öhman/
/L, O, Wessing/

De uti åfwanstående Protocoll tillagda orden
och i besluten deltaga, och för Stadens räkning
underskrifwa, har den 17 April wid de Äldstes
sammanträde, med de närwarandes medgifvande
blifwit tillagt, betygar.

/P, A, Thysell/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 mars 1855 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106839.

Personrelationer