Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 maj 1853 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 maj 1853 (2)

Anmärkning

Protocoll vid sammanträde med Eskillstuna
stads Äldste den 27 Maj 1853.

Närvarande Ledamöter
Herr C. A. Lundberg
J. G. Johansson
G. Dahlberg
J. E. Ekström
P. A. Thysell
P. G. Winterqvist
W. A. Öhman
C. G. Berglund
C. E. Lennmalm
P. E. Blomqvist
A. Lindblad
E. Haglund
L. A. Hård
B. E. Skogsborg
F. Bovin
H. Dahlberg
L. F. Ståhlberg
C. Spångberg
J. Landin

1:mo Föredrogs omröstning med slutna
sedlar till wal af Ordföranden bland
de Äldste och erhöll Handlanden
J. E. Ekström, dertill de fleste röster-
na, och öfwerenskoms att han itne
om han ej ville skulle mer än ett år
behålla Ordförandeskapet.

2:de Waldes af de Äldste att biträda vid
5 års brandsyn, och Blefvo dertill utredda.

Herr B. E. Skogsborg
C. G. Berglund
P. A. Thysell
W. A. Öhman
A. Lindblad
H. Dahlberg
E. Haglund
O. F. Svalling
C. Spångberg
J. W. Möller

Uppläst och justeradt
/J. E. Ekström,/
/H. Dahlberg,/
/P. E, Blomqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 maj 1853 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 13 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106836.

Personrelationer