Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 januari 1852

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 januari 1852

Anmärkning

{Den 27 Januari 1852.}

Närwarande Möller
Herr Groth, Lennmalm, Haglund, Winterqwist,
Tysell, Hård, Lundberg, Markman, Skogsborg,
Landin, Spångberg, J. W. Möller,
W. A. Öhman, och Bohm.

[MARG:Tillkomna: A. Lindblad,
O. F. Swalling, J. E. Zetterberg,
J. G. Johansson.]

S.D. Upplästes Wester Rekarne Härads Rätts proto-
coll och den 29 sista December meddelade Utslag
uti rättegången emellan Thunaforss ägare och
Eskilstuna Stad, angående bättre rätt till det under
benämning "Forss hemman" men Kronolägenheten
Westermarken tillhörande
och Staden underlydande jordområde,
emot hwilket Utslag Eskilstuna Fristads inne-
wånare såsom tappande part erlagt wad, hwilket
beslöts nu skulle fullföljas först genom reser-
vationsbeswär att inlemnas till Kongl. Swea
HofRätt före klockan tolf Lördagen den 7:de
instundande Februari hwarwid en månads anstånd
med inlemnandet af de hufwudsakliga beswären
skulle begäras för att inom denna tid
till Högbemälde Rätts framlemnas.

Uppläst, justeradt och godkändt, intyga
/C. E. Lennmalm/
/W; A; Öhman/
/C Augst Groth/
/L; A; Hårdh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 januari 1852,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106834.

Personrelationer